Ямбол - Сливен
тел. 089 856 25 98 
Design studio in Bulgaria
 


Клиент: Дичони - автобусни превози

дизайн на фирмен календар
Фирмен календар
размер: 33x62 см
идеен проект, дизайн, фотографии, предпечат
изработка на фирмен календар - ямбол
Фирмен календар
размер: 31x68 см
идеен проект, дизайн, фотографии, предпечат