Ямбол - Сливен
тел. 089 856 25 98 
Design studio in Bulgaria
 


Клиент: Видракс ООД

Фирмен продуктов каталог
Фирмен продуктов каталог
размер: A4+, 52 страници
идеен проект, всички фотографии, дизайн, страниране, предпечат
изтеглете PDF мостра (25.7Mb)
реклама за списание
дизайн на реклама за списание
дизайн на реклама за печатна медия
Реклама в списание, пълна страница
идеен проект, фотографии, дизайн
промишлен дизайн
дизайн на риболовна пръчка
дизайн ан продукт
Промишлен дизайн на риболовни прътове
дизайн на ролка за влакно
Дизайн на ролка за риболовно влакно
идеен проект, дизайн и фотография, одобреният вариант е отдясно
флаер
Флаер
идеен проект, фотографии, дизайн, предпечат
етикети дизайн изработка
Етикети за риболовни кукички; отпечатан е варината със синьо и зелено